Przejdź do treści

O czym dyskutowano na Światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji

Data: 2010-06-15 00:00:00

Na początku czerwca w Hyderabad (Indie) odbyła się  od Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji (ang. World Telecommunication Development Conference) organizowana co 4 lata przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.

Na początku czerwca w Hyderabad (Indie) odbyła się  od Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji (ang. World Telecommunication Development Conference) organizowana co 4 lata przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.

W konferencji wzięło udział ponad 924 uczestników, reprezentujących administracje rządowe ze 138 krajów oraz wielu przedstawicieli sektora prywatnego i obserwatorzy organizacji międzynarodowych oraz Palestyny. Podczas Konferencji Rzeczpospolita Polska była reprezentowana przez przedstawicieli Ministra Infrastruktury, pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu Magdaleny Gaj.

W wyniku prac Konferencji wypracowany został Plan Działania Hyderabad (ang. Hyderabad Action Plan) oraz Deklaracja z Hyderabadu (ang. Hyderabad Declaration), które stanowić będą „mapę drogową” służącą wspieraniu globalnego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), sieci i usług na najbliższe cztery lata prac sektora. Rozwój sieci następnej generacji (NGN), zwiększony dostęp do usług szerokopasmowych, technologii bezprzewodowych i Internetu zostały uznane w Planie Działania za kamienie milowe w rozwoju telekomunikacji w ciągu najbliższych lat. W przyjętej Deklaracji z Hyderabadu stwierdzono, że: ”Szeroki dostęp do telekomunikacji i technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma istotne znaczenie dla gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju na świecie oraz budowy globalnego społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do najnowszych rozwiązań niesie nowe możliwości interakcji między ludźmi, dzielenia się światowymi zasobami wiedzy i doświadczeniem oraz przyczyniania się do globalnego rozwoju.”

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konferencja, telekomunikacja, MI

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie