Przejdź do treści

Nysa chce mieć szybką sieć

Data: 2010-04-22 00:00:00

Urząd Miejski w Nysie stara się o dofinansowanie projektu „Budowa lokalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Nysa” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to ponad 10 mln zł.

Urząd Miejski w Nysie stara się o dofinansowanie projektu „Budowa lokalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Nysa” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to ponad 10 mln zł.


Celem głównym projektu jest stworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych ICT w życiu gospodarczym, publicznym i indywidualnym podmiotów i mieszkańców Gminy Nysa.


Realizacja projektu polegać będzie na zbudowaniu wysokowydajnej sieci szerokopasmowej, na bazie której zostaną uruchomione usługi transmisji danych oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców Gminy Nysa. Projekt zakłada udostępnienie ludności bezpłatnego podłączenia do Internetu poprzez rozmieszczenie w różnych punktach lokalizacyjnych bezprzewodowych punktów dostępowych (hotspotów) oraz kiosków informacyjnych. Będzie to jednka dostęp ograniczony i nie będzie możn np. w ten sposób ściągać plików muzycznych, filmowych ani przeglądać zawartości stron stricte rozrywkowych, treści erotycznych.


Beneficjentami bezpośrednimi - właściwymi odbiorcami projektu będą: mieszkańcy Gminy Nysa - miasta i sołectw, podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne i podległe, placówki oświatowe i edukacyjne, ośrodki kulturalne, turyści.
 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to styczeń 2011 r.a zakończenia projektu -  marzec 2013 r.

Wartość projektu wynosi blisko 10,4 mln zł z czego gmina wnioskuje o dofinansowanie kwotą blisko 8, 8 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu) a ponad 1,6 mln zł to wkład własny.

Źródło: Urząd Miejski w Nysie

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, sieci, infrastruktura, dofinansowanie, inwestycje, internet

przeczytaj_tresc_ponownie