Przejdź do treści

Nie taki WiMAX straszny

Data: 2010-03-16 00:00:00
Nie taki WiMAX straszny

Zainteresowanym budową bezprzewodowych sieci szybkiego dostępu do Internetu  udostępniamy (do ściągnięcia w postaci pliku pdf) poradnik przygotowany przez zespół poznańskiej firmy Tele-Com.  Autorzy w przedstawiają w nim m.in. możliwości sfinansowania takich przedsięwzięć dostępne w 2010 roku oraz wyjaśniają często spotykane wątpliwości, których rozwianie powinno  pomóc samorządom i przedsiębiorcom w tego typu projektach.

Autorzy publikacji przekonują, że dla potrzeb samorządowych najefektywniejsze jest połączenie  technologii WiMAX i Wi-Fi. Sieć WiMAX stanowić może bowiem sieć dystrybucyjną ze względu na jej duże zasięgi i wysokie przepływności. Za pomocą sieci dystrybucyjnej można połączyć główny punkt sieci (np. zlokalizowany w budynku ratusza)
z najważniejszymi instytucjami gminy tj. szkołami, szpitalem, jednostką straży pożarnej oraz z kamerami systemu monitoringu. Bazując tylko na technologii WiMAX realizuje się dostęp do szerokopasmowego Internetu w wybranych instytucjach.
Pozostaje jeszcze problem podłączenia do sieci gospodarstw domowych. Dostarczenie abonentom urządzeń klienckich WiMAX gwarantuje najefektywniejsze wykorzystanie dostępnego pasma, jednak owe urządzenia są obecnie stosunkowo drogie (ok. 1000 zł). Dlatego zapewnienie dostępu do sieci dla indywidualnych użytkowników może opierać się na technologii Wi-Fi. Obecnie każdy laptop jest wyposażony w kartę bezprzewodową zgodną z typowymi standardami bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, a zakup odpowiedniej karty bezprzewodowej do komputera stacjonarnego stanowi koszt rzędu 100 – 400 zł.

Do 2013 roku zaplanowano w funduszach unijnych wydanie kwoty ok. 4 miliardów złotych przeznaczonych na inwestycje telekomunikacyjne w Polsce. Środki finansowe będą wydatkowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). W przypadku budowy sieci dostępowej na szczeblu lokalnym rozwój sieci szerokopasmowej może być w większej części sfinansowany w ramach Działań 8.3 i 8.4 POIG.
Oba działania są względem siebie komplementarne i pozwalają na zrealizowanie szerokopasmowej gminnej sieci dostępowej przy współpracy jednostek samorządowych i przedsiębiorców.


Autorzy poradnika zwracają też uwagę, że do największych nieporozumień w kwestii budowania sieci dostępu do Internetu na terenach tzw. „białych plam” należy mylne przekonanie, że dostęp do Internetu dla użytkownika końcowego (tzw. odcinek „ostatniej mili”) zostanie zapewniony w ramach regionalnych programów operacyjnych i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Tymczasem w ramach wymienionych programów powstaną sieci szkieletowe, które dostarczą sygnał do określonych punktów. Nie ma tu mowy o doprowadzeniu sygnału do użytkownika końcowego. Ten ostatni odcinek sieci w terenach wiejskich może powstać jedynie w przypadku zaangażowania gminnych samorządów. 

Źródło: Tele-com

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, Wimax, finansowanie, fundusze, poradnik

przeczytaj_tresc_ponownie