Przejdź do treści

Nie białe plamy, a obszary

Data: 2010-05-19 00:00:00

Mówiąc o finansowaniu ze środków unijnych inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową często pada termin białe plamy, a lepiej byłoby mówić o "obszarach", gdzie nie  ma dostępu do sieci – stwierdził na konferencji KFS Dariusz Gacoń, kierownik projektu SIPS z Instytutu Łączności.

Mówiąc o finansowaniu ze środków unijnych inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową często pada termin białe plamy, a lepiej byłoby mówić o "obszarach", gdzie nie  ma dostępu do sieci – stwierdził na konferencji KFS Dariusz Gacoń, kierownik projektu SIPS z Instytutu Łączności.

- Chcemy tę nomenklaturę zmienić, bo słowo obszar jednoznacznie musi być określane granicami administracycjnymi. Wtedy łatwiej będzie reagować na problemy wykluczenia cyfrowego w poszczególnych gminach. Na przykład może się okazać, że gminy jako całości problem nie dotyczny, ale może być w jego części - wyjaśniał Gacoń. 

Przypomniał on, że celem projektu Systemu Informacyjnego o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS) jest utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie administracji rządowej i samorządowej dla zarządzania i koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Obecnie na końcowym etapie są prace nad dokumentam "Wytyczne w zakresie sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej oraz map obszarów „białych”, „szarych” i „czarnych". Dokument ten musi być uzupełniony już tylko o wymogi wypływające z megaustawy.

- Już przy jesiennym naborze wniosków do programu POIG 8.4, który ogłosi MSWiA obszary będą weryfikownae według tych kryterów.  Trwają też prace nad interfejsem użytkownika portalu SIPS - mówił Gacoń. Dodał też, że niebawem ruszy seria spotkań informacyjno-doradczych na temat projektu w polskich miastach.

Źródło: własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

infrastruktura, sieci, prawo

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie