Przejdź do treści

Netia chce mieć 800 tys. klientów internetowych na koniec roku

Data: 2011-05-06 00:00:00

Zwiększenie liczby klientów internetowych od poziomu 780-800 tys. to cel Netii na ten rok. Firma ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał tego roku. Przychody operatora wyniosły 401,2 mln zł w I kw. 2011 r. wykazując wzrost o 4%. w stosunku do I kw. 2010 r. oraz 2% pomiędzy kolejnymi kwartałami.

Zwiększenie liczby klientów internetowych od poziomu 780-800 tys. to cel Netii na ten rok. Firma ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał tego roku. Przychody operatora wyniosły 401,2 mln zł w I kw. 2011 r. wykazując wzrost o 4%. w stosunku do I kw. 2010 r. oraz 2% pomiędzy kolejnymi kwartałami.

Baza klientów usług szerokopasmowych wzrosła do 704 082 na dzień 31 marca 2011 r., co stanowiło wzrost o 2% z poziomu 690 247 na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz o 17% z poziomu 603 367 na dzień 31 marca 2010 r. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wzrósł do 11,5% z 10,5% na dzień 31 marca 2010 r. W I kw. 2011 r. Netia odnotowała 13 835 przyłączeń netto stacjonarnych usług szerokopasmowych w porównaniu do 36.346 przyłączeń netto w IV kw. 2010 r. oraz 44 050 przyłączeń netto w I kw. 2010 r. Spadek liczby nowych przyłączeń netto widoczny
w I kw. 2011 r. był przede wszystkim skutkiem zaostrzonej rywalizacji cenowej ze strony konkurencji, która ograniczała poziom sprzedaży zwłaszcza w odniesieniu do niskomarżowych usług BSA. Jednocześnie oferta Netii oferowana w ramach własnej sieci oraz w technologii LLU, generująca wyższe marże, pozostaje atrakcyjna cenowo w stosunku do ofert konkurencji co pozwoliło spółce na zwiększenie bazy klientów korzystających z usług w technologii LLU o 19 175 do poziomu 146 070 klientów.

W połowie  kwietnia 2011 r. Netia wprowadziła nową, ofertę obejmującą najwyższą dostępną
technologicznie prędkość przesyłu danych bez wymogu zawierania umowy lojalnościowej. Netia
szacuje, że na koniec 2011 r. baza klientów usług szerokopasmowych osiągnie poziom 780 000 - 800 000 bez uwzględnienia potencjalnych akwizycji sieci ethernetowych.

ARPU w odniesieniu do usług szerokopasmowych wyniosło 52 zł w I kw. 2011 r. w porównaniu do 56 zł w I kw. 2010 r. i 53 zł w IV kw. 2010 r. Spadek ARPU spowodowany był agresywnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi w pierwszych miesiącach 2010 r. oraz zniżkami cen zaoferowanymi w celu ukierunkowania sprzedaży na na bardziej rentowną usługę 2play (głos + internet). Netia przewiduje stabilizację średniego ARPU w odniesieniu do usług szerokopasmowych na poziomie 50 – 60 zł miesięcznie w perspektywie średnioterminowej.

Koszt pozyskania klienta usług szerokopasmowych (SAC) wyniósł w I kw. 2011 r. 227 zł w porównaniu do 186 zł w I kw. 2010 r. oraz 203 zł w IV kw. 2010 r. Wzrost kwartał-do-kwartału spowodowany był głównie wyższym kosztem modemów dostarczanych do klientów w ramach ostatnich ofert promocyjnych oraz ukierunkowaniem sprzedaży na usługi o wyższej marży, w tymi usługi 2play, co wiązało się z ujemnym wpływem na jednostkowy koszt prowizji.

Źródło: Netia

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

operatorzy, wyniki, rynek, Netia

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie