Przejdź do treści

MSWiA: Środki z UE na budowę infrastruktury szerokopasmowej nie zostaną zmarnowane

Data: 2010-05-19 00:00:00
Konferencja KFS 2010.05.19

Choć do tej pory w Polsce wykorzystano  tylko 2 proc. unijnych środków  w ramach działań POIG 8.4 (zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”), to MSWiA wierzy, że nie będzie problemów z wykorzystaniem 200 mln euro dostępnych w ramach tego programu.

Choć obecnie w Polsce wykorzystano  tylko 2 proc. unijnych środków  w ramach działań POIG 8.4 (zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”), to MSWiA wierzy, że nie będzie problemów z wykorzystaniem 200 mln euro dostępnych  w ramach tego programu.

Tak uważa Rafał Poździk, zastępca dyrektora departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, który na konferencji KFS mówił o tym jak finansować budowę infrastruktury szerokopasmowej wykorzytujac do tego fundusze unijne.
 
- Problem w tym, że pieniądze te przedsiębiorstwa  mogą inwestować tam gdzie są białe plamy (miejsca, gdzie nie działa żaden operator), a dodatkowo musi to być dla nich opłacalne – mówił Poździk. Tłumaczył on, że  minimum musi być 40 pomiotów, które uzyska dostęp  a infrastruktura musi oferować co najmniej 2 Mbit/s.

Podkreślał, że w ostatnim okresie MSWiA wprowadziła wiele ułatwień dla przedsiębiorców np. muszą oni przedstawić na taki projekt biznesplan zamiast studium wykonalności, jak to było wcześniej. A jest to dla nich wygodniejsze. Ważnym udogodnieniem okazało się też  publikowanie wyników inwentaryzacji oraz wykazu lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych na stronach internetowych urzędów marszałkowskich, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą sprawdzić czy teren, na którym chcą inwestować to białe plamy. Chwalą sobie oni też, że dokumentację do projektu można teraz dosyłać po złożeniu wniosku.

Zdaniem Poździka potwierdzeniem, że były to istotne ułatwienia jest zainteresowanie  obecnym, trzecim naborem  wniosków w ramach POIG 8.4 . – Wpłynęło już do nas ich  dwa razy więcej niż w dwóch poprzednich naborach – podkreślił Rafał Poździk. Co istotne nabór odbywa się we  wszystkich województwach. Na każde województwo przypada pula około 1,5 mln euro do wykorzystania . 
Poździk ma nadzieję, że z 86 wniosków,  które już spłynęły, zostanie podpisanych 50 umów. Najwięcej spłynęło ich z Małopolski, a potem z województw: wielkopolskiego, świętokrzyskiego i  warmińsko-mazurskiego. Najmniej natomiast z dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego i  kujawsko-pomorskiego.

 - Kolejny nabór zorganizujemy  w II połowie roku we wszystkich województwach. Mam nadzieję, że będzie w nim dwa razy więcej wniosków niż w naborze trzecim – mówi Rafał Poździk.  Zapowiedział on kolejne korzystne zmiany w wymogach dla wnioskodawców,  np. doprecyzowana została  kwestia definicji  rozpoczęcia inwestycji.  - Zwiększona zostanie też pula dostępnych środków na województwa - obiecał Rafał Poździk.

Źródło: własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

POIG, dofinansowanie, sieci, inwestycje, infrastruktura, UE, fundusze, biznes

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie