Przejdź do treści

Mrągowo w szerokopasmowej sieci

Data: 2010-07-01 00:00:00

Mieszkańcy Mrągowa doczekają się spójnej i kompletnej szerokopasmowej sieci internetowej. Wartość inwestyceji to ponad 3,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 3,2 mln zł. 

Mieszkańcy Mrągowa doczekają się spójnej i kompletnej szerokopasmowej sieci internetowej. Wartość inwestyceji to ponad 3,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 3,2 mln zł. 
 
- Tworzymy dostęp do wiedzy drogą elektroniczną i budujemy nowoczesną sieć połączeń elektronicznych, jako dopełnienie budowania otwartości komunikacyjnej – mówi Jacek Protas, marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
- Takie możliwości daje nam szerokopasmowy internet. Zwiększenie dostępu do sieci, wykorzystanie technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej, budowa sieci kiosków internetowych na terenie całego województwa da nam nieograniczony kontakt ze światem i nowe możliwości do nauki, samodoskonalenia, wzrostu zatrudnienia, prowadzenia biznesu, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, wymiany informacji. Dostęp do szybkiej informacji jest szczególnie ważny na terenach turystycznych i na obszarach wiejskich. Inwestycjom towarzyszą działania edukacyjno-promocyjne, pokazujące jak internet ułatwia życie.


Planowana sieć miejska zostanie ułożona w pasie drogowym, na obszarach będących własnością miasta i powiatu. Ma połączyć w miarę możliwości wszystkie obiekty, będące w gestii starostwa i miasta, w szczególności siedziby urzędów, szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, szpital. W obiektach mają powstać węzły sieci, które oprócz elementów struktury szkieletu, będą pełnić także rolę punktów dystrybucji usług dla tych obiektów. Węzły staną się elementami intranetu miejskiego. Jednocześnie mogą być tą drogą wpięte do internetu jako drugiej warstwy usług. Do sieci światłowodowej zostaną przyłączone tzw. PIAP-y, czyli publiczne punkty dostępu do internetu. PIAP-y będą też pełnić rolę dostępu do portalu miasta i powiatu. Głównym ich zadaniem będzie udostępnianie informacji przydatnych z punktu widzenia mieszkańca czy turysty. Przewiduje się, że możliwe będzie np. informowanie o ofertach pracy, o atrakcjach turystycznych, ofercie inwestycyjnej, a także zdarzeniach ważnych dla mieszkańców i przyjezdnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci, samorządy, inwestycje, dofinansowanie, światłowody, infrastruktura

przeczytaj_tresc_ponownie