Przejdź do treści

Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin mają zgodę UKE na hotspoty

Data: 2014-12-04 13:21:00
Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin mają zgodę UKE na hotspoty

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminy: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin, usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 31 hotspotów i  na świadczenie przez gminy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 514 gospodarstwom domowym i 31 jednostkom organizacyjnym podległym Gminom w zakresie realizacji projektu „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” w ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminy usługi dostępu do Internetu.

Decyzją Prezesa UKE został ustalony zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 31 hotspotów:

-  obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat będzie obejmował teren gmin;
-  funkcjonowanie poszczególnych hotspotów będzie zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo - odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
-  maksymalna przepływność łączy dla wysyłania, jak i odbierania danych nie może być wyższa niż 512 kbit/s;
-  czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut (ograniczenie połączenia dotyczyć będzie: urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany);
- miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych) będzie wynosił 500 MB dla urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.

Jednocześnie Prezes UKE wyraził zgodę na świadczenie przez Gminy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 514 gospodarstwom domowym oraz 31 jednostkom organizacyjnym, podległym Gminom, wyłonionym w zakresie Projektu oraz określającą zakres i warunki świadczenia przez Gminy usługi dostępu do Internetu.
Decyzją został ustalony zakres i warunki świadczenia powyższej usługi:
1.   obszar, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat, będzie obejmował teren Gmin;
2.    funkcjonowanie sieci bezprzewodowej jest zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu;
3.    warunki świadczenia usługi są zgodne z warunkami Projektu.

Źródlo: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

hotspoty, WiFi

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie