Przejdź do treści

Modelowa dokumentacja dla gmin

Data: 2010-09-22 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej i kancelaria Grynhoff Woźny Wspólnicy przygotowały  dla gmin ubiegających  się o środki z funduszy unijnych na projekty internetowe modelową dokumentację, która ma im ułatwić wypełnianie wniosków.  Poinformowano o tym na konferencji „Inwestycje na białych plamach w ramach porozumienia UKE-TP”.

Urząd Komunikacji Elektronicznej i kancelaria Grynhoff Woźny Wspólnicy przygotowały  dla gmin ubiegających  się o środki z funduszy unijnych na projekty internetowe modelową dokumentację, która ma im ułatwić wypełnianie wniosków.  Poinformowano o tym na  konferencji „Inwestycje na białych plamach w ramach porozumienia UKE-TP”.

Realizacja programu budowy sieci szerokopasmowej w ramach porozumienia między UKE a TP w  68 gminach wytypowanych jako białe palmy idzie sprawnie – potwierdzali uczestniczy konferencji „Inwestycje na białych plamach w ramach porozumienia UKE-TP”.

- Inwestycja jest w toku i w przeszłym roku mieszkańcy naszej gminy dzięki temu powinni już mieć możliwość korzystania z internetu – powiedziała Elżbieta Frejowska, wójt gminy Nagłowice w województwie świętokrzyskim.

Anna Streżyńska, prezes UKE zachęcała zebranych na konferencji wójtów, aby na tym nie poprzestawali i korzystali z wszystkich istniejących możliwości upowszechniania Internetu. – Inwestować przecież w gminach może nie  tylko sama TP, ale i mniejsi operatorzy korzystający z unijnego wsparcia w ramach programu POIG 8.4.  Internet trzeba też wspierać działaniami miękkimi, takimi jak szkolenia czy pomoc techniczna. Chodzi bowiem o wykorzystanie  synergii z wszystkich programów unijnych. Ważny jest cel, jakim jest zapewnienie dostępu do internetu dla każdego kto chce – mówiła szefowa UKE.

Także Jacek Wilczewski z kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy przekonywał, że warto wykorzystywać  środki unijne z różncyh programów działając na kilku  płaszczyznach.  – Najlepiej  równocześnie myśleć o  budowie sieci i walce z wykluczeniem cyfrowym, gdzie można korzystać ze środków z programu POIG 8.3 – mówił Jacek Wilczewski. Zachęcał on gminy do wykorzystania dostępnych funduszy na budowę nowoczesnych centrów multimedialnych, gdzie będzie ogólniedostępne szybkie łącze internetowe.  – Gminy w tym celu mogą łączyć swe siły, i tu dobrym przykładem jest projekt Mazowszanie w województwie mazowieckim - mówił Wilczewski.

Aby wesprzeć gminy w takich kompleksowych projektach  UKE wspólnie z kancelarią Grynhoff Woźny przygotowały  modelowo wypełnione  wnioski, jakie należy składać biorąc udział w konkursach o środki unijne na ten cel. - Zrobiliśmy to wykorzystując  składane już wcześniej wnioski i stworzyliśmy modelową dokumentację. Gmina tylko musi dostosować je do swej konkretnej sytuacji, np. określić ile gospodarstw domowych chce objąć programem walki z wykluczeniem cyfrowym czy  wpisać, gdzie będzie  gdzie publiczne centrum dostępu do Internetu, w  bibliotece czy szkole  – tłumaczył Jacek Wilczewski.

Dokumenty te będą ogólniedostępne na  stronie UKE a także w naszym serwisie.

Źródło: Własne
 

Powiązania

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

internet, UKE, TP, POIG, inwestycje, wykluczenie cyfrowe, konferencja, dofinansowanie, prawo

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie