Przejdź do treści

Modele PPP w telekomunikacji w kontekście megaustawy

Data: 2010-09-03 00:00:00

Model współpracy między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym w telekomunikacji może być bardzo różny. W przygotowanym dokumencie UKE przedstawia modele partnerstwa publiczno-prywatnego, które mogą być wzięte pod uwagę w przygotowaniach projektów telekomunikacyjnych.

Ustawa o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych dokonała fundamentalnego przesądzenia dopuszczalności prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji.

Zadania te, obecnie już bez wątpliwości mieszczące się w ramach zadań z zakresu gospodarki komunalnej, mogą być powierzone do realizacji innym podmiotom, w szczególności na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Jednakże model współpracy między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym może być bardzo
różny. W przygotowanym dokumencie (w plikach do pobrania) UKE przedstawia modele partnerstwa publiczno-prywatnego, które mogą być wzięte pod uwagę w przygotowaniach projektów telekomunikacyjnych.

Źródło: UKE 

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, operatorzy, samorząd, umowa, prawo, PPP, megaustawa

przeczytaj_tresc_ponownie