Przejdź do treści

MI i MRR proponują pakt inwestycyjny na rzecz rozwoju sieci

Data: 2011-09-16 00:00:00

Ministerstwo Infrastruktury przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wyszły z inicjatywą porozumienia pomiędzy administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, będącej w stanie zapewnić szerokopasmowy dostęp do Internetu poprzez promowanie instytucji partnerstwa publiczno – prywatnego. 

 

Ministerstwo Infrastruktury przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wyszły z inicjatywą porozumienia pomiędzy administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, będącej w stanie zapewnić szerokopasmowy dostęp do Internetu poprzez promowanie instytucji partnerstwa publiczno – prywatnego. 

Jak podkreślają przedstawiciele ministerstw jedynie aktywny udział partnerów publicznych i prywatnych oraz niezależnych ekspertów jest w stanie zmienić niekorzystny stan rzeczy związany z niezadowalającym dostępem do szerokopasmowego Internetu w Polsce.

Dlatego też Ministerstwo Infrastruktury, będąc świadome konieczności przeznaczenia ogromnych środków finansowych w celu osiągnięcia wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej, dotyczących dostępności do szerokopasmowego Internetu (do 2020 roku łącze 30 Mb/s w każdym, a 100 Mb/s w co drugim europejskim domu), oraz mając na uwadze zapewnienie efektywnych i skutecznych mechanizmów współpracy pomiędzy partnerami publicznym i prywatnymi, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współdziałania i współtworzenia inicjatywy Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych. W tym celu, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich podmiotów, a w szczególności do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i przedsiębiorców, których celem strategicznym, wynikającym ze strategii firmy są inwestycje w dziedzinie budowy, rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej, o wyrażenie opinii, uwag dotyczących Porozumienia jak również woli przystąpienia do niego.

Porozumienie ma w pełni otwarty charakter, nie tylko w zakresie uczestnictwa w tej inicjatywie, ale w szczególności w zakresie form oraz kształtu przyszłej współpracy i podejmowanych w ramach tego przedsięwzięcia działań.

Tekst Porozumienia dostępny jest tutaj.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

MI, MRR, infrastruktura, sieci, inwestycje

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie