Przejdź do treści

Metodyka ustalania obszarów białych, szarych i czarnych

Data: 2010-12-07 00:00:00

UKE i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniły zasady jak kwalifikować obszary jako białe, szare i czarne na potrzeby udzielania pomocy publicznej w odniesieniu do inwestcyji w sieci szerokopasmowe w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. 

UKE i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniły zasady  jak kwalifikować obszary jako białe, szare i czarne na potrzeby udzielania pomocy publicznej w odniesieniu do inwestcyji w sieci szerokopasmowe w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. 

Dokument „Metodyka ustalania obszarów białych, szarych i czarnych na potrzeby udzielania pomocy publicznej w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych” został podpisany przez Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Panią Annę Streżyńską i Minister Rozwoju Regionalnego Panią Elżbietę Bieńkowską. Podpisana metodyka określa zasady wyznaczania obszarów białych, szarych i czarnych na potrzeby projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Ponadto proponowane tu zasady mogą służyć jako przykład dobrej praktyki także dla projektów finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

RPO, białe obszary, inwestycje, MRR, UKE, SSPW

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie