Przejdź do treści

Megaustawa przyjęta przez Sejm

Data: 2010-04-08 00:00:00
fot. Krzysztof Białoskórski

Sejm przyjął jednogłośnie ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawę). Teraz nad dokumentem będzie pracować Senat.  

Ustawa ma ułatwić przedsiębiorcom i samorządom inwestowanie w telekomunikacyjną infrastrukturę szerokopasmową. Ma zlikwidować bariery prawne, na które napotykają przedsiębiorcy i samorządy realizujący tego typu inwestycyjne projekty telekomunikacyjne. M.in. skróci ona  termin oczekiwania na decyzje administracyjne.

Sejm przyjął dzisiaj jednogłośnie ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawę). Teraz nad dokumentem będzie pracować Senat.  

Za jej przyjęciem głosowało 417 posłów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa ma ułatwić przedsiębiorcom i samorządom inwestowanie w telekomunikacyjną infrastrukturę szerokopasmową. Ma zlikwidować bariery prawne, na które napotykają przedsiębiorcy i samorządy realizujący tego typu inwestycyjne projekty telekomunikacyjne. M.in. skróci ona  termin oczekiwania na decyzje administracyjne.

Urząd kKmunikacji Elektornicznej bardzo liczy, że przyjecie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych znacznie zwiększy zainteresowanie i przyśpieszy proces inwestowania w sieci internetowe,na terenach tzw. białych plam, t.j. tam, gdzie usług dostępu do sieci nie świadczy żaden operator. Jak bowiem podsumowało UKE kilka tygodni temu w Polsce od 2007 r. z dostępnych 1 mld euro w ramach  środków UE na rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej,   zakontraktowano dopiero 18 mln euro, tj. 2 proc, kwoty.  A cała ta suma powinna być zagospodarowana do 2013 roku.

Przyjęta przez Sejm ustawa określa m.in.:

- formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi,
- zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej,
- zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej, finansowanych ze środków publicznych, np. jeżeli nieruchomość lub jej część zajmowana przez użytkownika końcowego nie posiada przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, odpowiadającego potrzebom użytkownika końcowego, właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca nie będzie mógł odmówić instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej,
- prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zarządców nieruchomości oraz lokatorów, w szczególności w zakresie dostępu do nieruchomości, w celu zapewnienia warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych,
- zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Źródło: UKE, własne,

fot. Krzysztof Białoskórski

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, ustawa, UKE, sieci, infrastruktura, inwestycje, internet

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie