Przejdź do treści

Megaustawa podpisana przez marszałka Sejmu

Data: 2010-05-25 00:00:00

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została podpisana przez wykonującego obowiązki prezydenta marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została podpisana przez wykonującego obowiązki prezydenta marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.


Wykonujący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski , podpisał ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu do telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem na szerokopasmowy dostęp do Internetu.


Ustawa zawiera kompleksowe regulacje sprzyjające ułatwieniu i usprawnieniu procesu inwestycyjnego w telekomunikacji oraz rozwojowi konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także szereg rozwiązań prawnych dotyczących aktywizacji w prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.


W myśl nowych przepisów przy budowanych i modernizowanych drogach będą powstawały kanały technologiczne, w których będzie można umieszczać kable telekomunikacyjne. Ustawa nakłada na zarządców dróg - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządy - obowiązek budowy takich kanałów. Obecnie nie ma obowiązku ich budowy i nie powstają one przy wszystkich drogach.

Do budowy sieci internetowej będzie można wykorzystywać też infrastrukturę energetyczną, gazową i kanalizacyjną. Firmy energetyczne będą miały obowiązek umożliwiać firmom podczepienie światłowodów pod swoje linie energetyczne, a przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne będą musiały udostępnić studzienki, w których umieszczone zostaną kable.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie tzw. odrębnej własności włókien światłowodowych - każde z włókien w kablu będzie mogło należeć do innego inwestora. Takie rozwiązania pozwoli, by konkurujące firmy telekomunikacyjne mogły wspólnie inwestować w budowę sieci.

Gminy nie będą mogły umieszczać w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu inwestycji telekomunikacyjnych bez podania przyczyny. Taki zakaz będzie musiał być uzasadniony konkretnymi przepisami, np. z zakresu ochrony zdrowia czy ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą, UKE będzie corocznie inwentaryzował sieci telekomunikacyjne w całym kraju. Będą powstawały mapy infrastruktury telekomunikacyjnej i dzięki nim można będzie się dowiedzieć, gdzie warto inwestować, a gdzie nie. Pierwszy raport nt. sieci szerokopasmowych Urząd ma przedstawić rządowi za dwa lata.

Ustawa ma wejść w życie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, własne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

megaustawa, prawo, infrastruktura, samorządy

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie