Przejdź do treści

Megaustawa już w Dzienniku Ustaw

Data: 2010-06-18 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 106 z dnia 16 czerwca 2010 r. , poz. 675.

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 106 z dnia 16 czerwca 2010 r. , poz. 675.
 

Ustawa wchodzi w życie 30 dni od jej ogłoszenia. Wyjątek stanowi artykuł 29, który wejdzie w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa ta ma usprawnić inwestowanie w infrastrukturę telekomunikacyjną i tym samym zwiększyć konkurencję na rynku. Ma to z kolei umożliwić m.in. rozwój e-usług, np. bankowości, zakupów czy nauki w internecie.

Nowe prawo usuwa bariery prawne i administracyjne w zakresie dostępu do gruntów i budynków. Ma to przyspieszyć wydawanie unijnych pieniędzy, które  obecnie sięga zaledwie kilku proc.

W myśl nowych przepisów przy budowanych i modernizowanych drogach będą powstawały kanały technologiczne, w których będzie można umieszczać kable telekomunikacyjne. Ustawa nakłada na zarządców dróg - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządy - obowiązek budowy takich kanałów. Obecnie nie ma obowiązku ich budowy i nie powstają one przy wszystkich drogach.

Do budowy sieci internetowej będzie można wykorzystywać też infrastrukturę energetyczną, gazową i kanalizacyjną. Firmy energetyczne będą miały obowiązek umożliwiać inwestorom podczepienie światłowodów pod swoje linie energetyczne, a przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne będą musiały udostępnić studzienki, w których umieszczone zostaną kable.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie tzw. odrębnej własności włókien światłowodowych - każde z włókien w kablu będzie mogło należeć do innego inwestora. To ma pozwolić, by konkurujące firmy telekomunikacyjne mogły wspólnie inwestować w budowę sieci.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

megaustawa, prawo, UKE, infrastruktura, sieci, inwestycje

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie