Przejdź do treści

Marszałkowie rozmawiali jak realizować projekt SSPW

Data: 2011-10-31 00:00:00

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie marszałków województw Polski Wschodniej, poświęcone realizacji projektu budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie marszałków województw Polski Wschodniej, poświęcone realizacji projektu budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to największy i unikalny w skali europejskiej projekt realizowany przez polskie regiony. Jest zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet projektu to ok. 340 mln euro. Kwota ta obejmuje środki unijne, wkład budżetu krajowego oraz wkład własny województw. W ramach projektu przewidziano budowę regionalnych sieci szkieletowych w obszarach tzw. „białych plam”, czyli miejsc pozbawionych dostępu do internetu szerokopasmowego. W sumie ma powstać nowa sieć światłowodowa nowej generacji o długości ok. 10 tys. km, zakończona ok. 1 tys. węzłów szkieletowo- dystrybucyjnych.

Wybudowana w ramach projektu sieć ma być dostępna na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi i budować własną infrastrukturę w tym sieć dostępową docierającą z usługami do klientów końcowych na terenie województwa. O problemach z realizacją projektu dyskutowali dyrektorzy departamentów Społeczeństwa Informacyjnego z województw Polski Wschodniej odpowiedzialni za realizację projektu we własnych regionach. Przygotowali oni rekomendacje dla marszałków i zarządów województw dotyczące modelu realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji, czy realizowany będzie samodzielnie przez każde z województw, czy wspólnie.

Podczas spotkania ustalono między innymi jedno centrum zarządzania siecią dla województw, oraz wspólny ośrodek przetargowy. Zarząd Województwa Podkarpackiego już w sierpniu zdecydował o wyborze modelu realizacji projektu, który polega na wyłonieniu jednego wykonawcy, który przygotuje dokumentację projektową, wybuduje sieć światłowodową i będzie pełnił funkcję jej operatora. W chwili obecnej zostały zlecone ekspertyzy, które mają zidentyfikować słabe i mocne strony tego rozwiązania.

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek zaproponował aby dalsze decyzje co do wyboru modelu projektu podejmować po uprzednim zapoznaniu się z analizami i ekspertyzami. Marszałek Mirosław Karapyta także zaproponował, aby po sporządzeniu analiz i ekspertyz udostępnić je pozostałym województwom, co ułatwiłoby ich zarządom podjęcie decyzji w sprawie wyboru modelu projektu. Pozostali uczestnicy spotkania zgodzili się, że projekt należy realizować wspólnie. Zdecydowali też o powierzeniu Podkarpaciu pełnienie roli lidera w tej fazie realizacji projektu.

Na zakończenie spotkania Jacek Piorunek zaprosił marszałków województw Polski Wschodniej na kolejne spotkanie do Białegostoku.

Źródło: Wrota Podlasia i Wrota Podkarpackie

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

SSPW, samorządy, infrastruktura, sieci

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie