Przejdź do treści

Małopolska inwestuje w szybki internet

Data: 2010-04-02 00:00:00

Dwie największe krakowskie uczelnie UJ i AGH będą współpracować z władzami województwa małopolskiego przy budowie sieci szerokopasmowej. Swym zasięgiem do 2012 roku ma ona objąć 95 proc. populacji Małopolski. Dziś z internetu w województwie może korzystać około 70 proc. gospodarstw domowych.

Dwie największe krakowskie uczelnie UJ i AGH będą współpracować z władzami województwa małopolskiego przy budowie sieci szerokopasmowej. Swym zasięgiem do 2012 roku ma ona objąć 95 proc. populacji Małopolski. Dziś z internetu w województwie może korzystać około 70 proc. gospodarstw domowych.


Marszałek małopolski Marek Nawara oraz wicemarszałek Roman Ciepiela  podpisali z rektorami UJ – prof. Karolem Musiołem i AGH - prof. Antonim Tajdusiem list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce. Dzięki temu dostęp do sieci szerokopasmowej uzyskają wszystkie instytucje i niemal wszyscy mieszkańcy regionu.

 
Wykorzystując potencjał techniczny i naukowy krakowskich uczelni władze regionu postanowiły powalczyć z wykluczeniem cyfrowym w Małopolsce i wesprzeć rozwój społeczeństwa informacyjnego wskazywanego przez Unię Europejską jako jednego z najważniejszych wyzwań dla Polski na najbliższe lata. Województwo zamierza wyłożyć na ten cel 35 mln zł, UJ – 5 mln zł, AGH – 5 mln zł. Projekt Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest finansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Na mocy podpisanego 1 kwietnia porozumienia Województwo Małopolskie,UJ i AGH wspólnie wybiorą prywatnego inwestora, z którym zawiążą spółkę kapitałową i  wybudują sieć szerokopasmowego Internetu w modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Strony określą także zasady eksploatacji wybudowanej sieci i będą promować projekt nie tylko na rynku lokalnym, ale także w skali kraju. - Podpisujemy dzisiaj list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji znaczącego projektu dla naszego regionu. Dzięki temu Małopolska ma szansę stać się liderem w tworzeniu partnerstwa publiczno prywatnego w skali kraju, a sąsiednie województwa mogą pójść w nasze ślady. Będziemy wyjątkiem w Polsce - to pierwsza tak znacząca współpraca władzy publicznej z uczelniami – mówił marszałek Marek Nawara.

Prywatny inwestor zaangażuje się finansowo w przedsięwzięcie, czerpiąc zyski z inwestycji, które pozwolą mu odzyskać wyłożone pieniądze. Partnerzy publiczni mają mieć co najmniej 51 proc. udziałów w spółce zawiązanej z prywatnym inwestorem. W tym modelu wszystkie pieniądze zainwestowane przez samorząd miałyby się zwrócić po pewnym czasie. 

Sieć oplotłaby całą Małopolskę zapewniając dostęp do szerokopasmowego Internetu niemal wszystkim mieszkańcom regionu i wszystkim instytucjom. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Małopolski. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Źródło: Małopolski Urząd Marszałkowski 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, sieci, infrastruktura, finansowanie, fundusze, internet

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie