Przejdź do treści

Lubelskie rusza z siecią szerokopasmową

Data: 2011-01-24 00:00:00

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie" może ruszać. Umowa w tej sprawie została podpisany przez władze województwa i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie" może ruszać. Umowa w tej sprawie została podpisany przez władze województwa i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 - Ten projekt jest niezwykle ważny,  tak jak cały program Polski Wschodniej dla rządu, tak ten projekt szczególnie  powinien nas wszystkich zajmować, powinien być naszym oczkiem w głowie  - podkreślała Elżbieta Bieńkowska, minister Rozwoju Regionalnego, obecna przy popdisywaniu mowy  .

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" jest jednym z projektów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Celem tego programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju". W priorytecie II PO RPW przewidziano realizację działania 2.1, którego celem jest: zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym".

- Jest to czas, gdy zastaliśmy województwo lubelskie analogowe, a możemy zastać cyfrowe. Jestem przekonany, że zdanie, które cytuję już od trzech tygodni, pasuje idealnie do dzisiejszych okoliczności - korzystaj z czasu, on się zawsze śpieszy i nigdy nie wraca - mówił marszałek Krzysztof Hetman -  Uważam, że przyszedł czas Polski Wschodniej i czas województwa lubelskiego.

Włodrze woj. lubelskiego liczą, że jednolita infrastruktura teleinformatyczna pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. „ostatniej mili". Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji oraz konkurencji wśród prywatnych dostawców internetu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita jego wartość wynosi  388 754 036,07 zł (z czego m.in.  28 394 241,63 zł to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu ,  268 197 088,78 zł - roboty budowlane, 9 933 225,51 zł - nadzór budowlany, 1 683 600,00 zł - promocja). Wkład własny samorządu wyniesie ok. 16 milionów złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Lublinie

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

lubelskie, SSPW, umowa, infrastruktura, inwestycje, dofinansowanie, sieci

przeczytaj_tresc_ponownie