Przejdź do treści

Łódzkie szuka operatora infrastruktury

Data: 2011-01-14 00:00:00

Województwo Łódzkie ogłosiło postępowanie dotyczące wyłonienia Operatora Infrastruktury sieci teleinformatycznej, wybudowanej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” (pilotaż).

Województwo Łódzkie ogłosiło postępowanie dotyczące wyłonienia Operatora Infrastruktury sieci teleinformatycznej, wybudowanej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” (pilotaż).

Projekt pilotażowy ŁRST, polega na wybudowaniu sieci na obszarze 5 gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz. W ramach projektu pilotażowego powstało 7 punktów dystrybucyjnych:
- Zgierz,
- Parzęczew,
- Chociszew,
- Biała,
- Wilczkowice,
- Wartkowice,
- Dalików.

Do zadań operatora będzie zarządzanie wybudowana siecią  w ramach realizowanego na obszarze gmin Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz w woj. łódzkim projektu pilotażowego Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Jak czytamy w ogłosoznym przetargu, zadania opperatora infrastruktury w szczególności obejmują: zarządzanie, konserwację i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług hurtowych na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających lub mogących działać na obszarze projektu pilotażowego. OI realizuje Przedmiot Umowy za wynagrodzeniem, którym jest prawo do pobierania przychodów od operatorów świadczących usługi dostępowe (tzw. „ostatniej mili”). Jednocześnie Operator Infrastruktury jest zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Województwa Łódzkiego czynszu dzierżawnego.

Dzięki wybudowanej sieci możliwe będzie zapewnienie powszechnego, szybkiego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek administracji publicznej na terenie ww. 5 gmin.

Ogłoszenie o postępowaniu znajduje się na stronie www.bip.lodzkie.pl, w zakładce Ogłoszenia. Składanie ofert upływa 21.01.2011.

Województwo łódzkie planuje wyłonienie operatora do końca lutego.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

łódzkie, sieci, operatorzy, infrastruktura, ŁRST

przeczytaj_tresc_ponownie