Przejdź do treści

Łódź zbroi się w światłowody

Data: 2010-10-14 00:00:00

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Telefonii Dialog w województwie łódzkim”. Przedsięwzięcie zajęło pierwsze miejsce w konkursie wniosków o dotację „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Telefonii Dialog w województwie łódzkim”. Przedsięwzięcie zajęło pierwsze miejsce w konkursie wniosków o dotację „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt Telefonii Dialog dotyczy budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej w technologii pasywnej sieci optycznej -  tzw. „światłowód do domu”  - na obszarze łódzkich osiedli Widzew i Olechów. Docelowo przedsięwzięcie obejmie około 22,5 tys. lokali. Dodatkowo w ramach projektu w okolicach Łodzi rozbudowana zostanie radiowa szerokopasmowa sieć dostępowa. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2011 roku. Całościowy koszt przedsięwzięcia wyniesie prawie 13 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach RPO  - ponad  4,6 mln zł.

– Telefonia Dialog otrzymała najwyższy procent liczby punktów (ponad 86) pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi ze wszystkich pozytywnie ocenionych podmiotów – podkreśla Włodzimierz Fisiak, marszałek województwa łódzkiego. 

– Jednym z priorytetów strategii Dialogu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, gwarantujących wdrożenie innowacyjnych, niespotykanych dotąd w naszym kraju na szeroką skalę usług multimedianych i telekomunikacyjnych – mówi Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu Telefonii Dialog. – A Łódź to prężnie rozwijające się miasto, które zasługuje na najlepsze rozwiązania  – dodaje prezes Miszuk.

Warto przypomnieć, że Telefonia Dialog realizuje już w Łodzi, na osiedlu Retkinia, projekt budowy szerokopasmowej sieci w technologii PON i doprowadzenia światłowodów wprost do domów klientów. Docelowo w zasięgu budowanej infrastruktury znajdzie się ok. 19 tysięcy mieszkań osiedla Retkinia, jego zakończenie planowane jest również na 2011 rok. To część największego w Polsce projektu wdrożenia innowacyjnych usług w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON), na który Telefonii Dialog przyznano unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

– Realizacja obydwu projektów oznacza objęcie nowoczesną infrastrukturą światłowodową  ok. 41,5 tys. lokali, czyli ok. 100 tys. (13%) mieszkańców Łodzi – podkreśla Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu DIALOGu.

– Cieszę się, że dzięki projektom realizowanemu przez Dialog Łódź osiągnie najwyższy w Polsce współczynnik dotarcia światłowodem wprost do domów mieszkańców – podsumowuje Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Oprócz Telefonii Dialog – która jest jedynym podmiotem biznesowym na tej liście – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego przyznano Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej oraz Gminie Miasto Łowicz. Łączna wartość wszystkich trzech projektów to niemal 80,2 mln zł, w tym dofinansowanie unijne wyniesie ponad 53,2 mln zł.

Źródło: Telefonia Dialog

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

RPO, światłowody, inwestycje, dofinansowanie, Dialog, sieci, łącza

przeczytaj_tresc_ponownie