Przejdź do treści

Łączność szerokopasmowa pomoże rozwiązać globalne problemy

Data: 2010-04-08 00:00:00

Według Hansa Vestberga, dyrektora generalnego firmy Ericsson łączność szerokopasmowa odegra kluczową rolę w rozwiązywaniu globalnych problemów naszych czasów, takich jak bieda, zmiana klimatu i kryzys gospodarczy.

Według Hansa Vestberga, dyrektora generalnego firmy Ericsson łączność szerokopasmowa odegra kluczową rolę w rozwiązywaniu globalnych problemów naszych czasów, takich jak bieda, zmiana klimatu i kryzys gospodarczy.

- W 2010 roku przypada dziesiąta rocznica przyjęcia Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals - MDG). W pozostałych 5 latach okresu objętego tym programem sektor teleinformatyczny będzie odgrywał ważną rolę w walce z biedą i zmianą klimatu oraz w przyspieszeniu wychodzenia z kryzysu -  powiedział Hans Vestberg.

Vestberg, który jest współgospodarzem konferencji na temat stanu naszej planety organizowanej w Nowym Jorku przez Earth Institute, podkreślił, że telekomunikacja ma wyjątkową pozycję, ponieważ ma wpływ na wszystkie Milenijne Cele Rozwoju.
- Dostęp do komunikacji bezprzewodowej ma bardzo istotne znaczenie dla przełamania cyklu biedy w krajach rozwijających się. Odpowiednie narzędzia mogą ułatwić ludziom wyrwanie się z biedy i osiągnięcie celów określonych w MDG. Spowoduje to ogromne zmiany w ich życiu. Obecnie jest 4,6 miliarda abonentów telefonii komórkowej. Chcemy, aby za pięć lat liczba ta wzrosła do 7 miliardów - powiedział Vestberg.

Zwrócił on także uwagę, że warunkiem osiągnięcie tego celu jest „odpowiednio duża skala", co będzie wymagało zaangażowania wielu różnych sektorów i organizacji międzynarodowych.

Jak chodzi o rolę telekomunikacji w przyspieszeniu wychodzenia gospodarki z kryzysu, Vestberg podkreślił, że rządy na całym świecie w coraz większym stopniu doceniają znaczenie wydatków na infrastrukturę jako drogi wyjścia z obecnego kryzysu finansowego, a operatorzy sieci komórkowych, jako tradycyjnie ważni inwestorzy w obszarze infrastruktury, mogą odegrać istotną rolę wspierając ich działania. Kończąc swoje wystąpienie Vestberg powiedział: - Rozwój gospodarczy i ochrona środowiska nie muszą być ze sobą w konflikcie. Wręcz przeciwnie, inwestycje w łączność szerokopasmową mogą stymulować obydwie te dziedziny i zapoczątkować nową erę ekologicznej gospodarki. Łączność szerokopasmowa będzie warunkiem zbudowania gospodarki 21. wieku charakteryzującej się niską emisją dwutlenku węgla i umożliwi upowszechnienie nowych usług, takich jak inteligentne sieci grid, inteligentny transport i elektroniczna ochrona zdrowia. Wszystkie te usługi będą miały istotny wkład w zmniejszenie emisji CO2.

Źróło: Ericsson

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

gospodarka, łącza, ekologia

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie