Przejdź do treści

Koordynacja inwestycji publicznych i TP

Data: 2010-09-20 00:00:00

Telekomunikacja Polska będzie koordynować swe plany inwestycyjne w Polsce Wschodniej, tak by nie dublowały się one z projektami inwestorów, którzy bedą budować infrastrukturę korzystając ze wsparcia unijnego w ramach programu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej („SSPW") i RPO.

Telekomunikacja Polska będzie koordynować swe plany inwestycyjne w Polsce Wschodniej, tak by nie dublowały się one z projektami inwestorów, którzy bedą budować infrastrukturę korzystając ze wsparcia unijnego w ramach programu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej („SSPW") i RPO.

W siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie dotyczące budowy systemu informacji Telekomunikacji Polskiej SA dla potrzeb projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej („SSPW") oraz dla szerokopasmowych projektów w ramach RPO.

W toku spotkania dokonano uzgodnień dotyczących:

1.     metodologii wyznaczania tzw. obszarów „białych", „szarych" i „czarnych" (obszarów interwencji zarówno na rzecz tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu, jak i dostępu NGA),
2.     zasad współpracy w zakresie przekazywania danych o infrastrukturze posiadanej przez Telekomunikację Polską,
3.     zasad koordynacji planowanych inwestycji TP w kontekście korelacji z dokonaną kwalifikacją obszarów do pomocy publicznej przy wdrażaniu sieci szerokopasmowych,
4.     zasad przetwarzania udostępnianych przez TP danych oraz dalszego ich przekazywania instytucjom publicznym uczestniczącym w postępowaniu notyfikacyjnym.

UKE zaprasza pozostałych operatorów telekomunikacyjnych i telekomunikacyjnych inwestorów samorządowych do uczestnictwa w drugim etapie ww. prac, w zakresie dotyczącym ich inwestycji oraz planów inwestycyjnych.

Celem tej inicjatywy jest zabezpieczenie zgodności inwestycji publicznych z planami operatorów komercyjnych nie tylko w okresie bieżącym, ale aż do końca okresu budżetowania w celu uniknięcia dublowania wydatków oraz zwiększenia ich efektywności.

Więcej informacji o szczegółach uzgodnień na stronie UKE.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE, TP, SSPW, inwestycje

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie