Przejdź do treści

Konsultacje warunków dostępu do infrastruktury szerokopasmowej

Data: 2010-09-02 00:00:00

UKE na swej stronie zaprezentowało projekt umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy samorządem województwa i operatorem infrastruktury.

 

 

UKE na swej stronie zaprezentowało projekt umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy samorządem województwa i operatorem infrastruktury.

Urząd wyjaśnia, że stosownie do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych i za zgodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza do konsultacji warunków dostępu do infrastruktury szerokopasmowej subsydiowanej ze środków publicznych w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W związku z powyższym UKE zamieszcza projekt umowy o PPP, w którym określone są między innymi warunki dostępu do infrastruktury.

Uwagi do ww. projektu umowy można zgłaszać w terminie 7 dni na adres mailowy - sspw@uke.gov.pl.

Wzory z projektami umowy zamieszczamy w plikach do pobrania

Źródło: UKE

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

PPP, UKE, umowa, samorząd, sieci, infrastruktura, prawo

przeczytaj_tresc_ponownie