Przejdź do treści

Konsultacje projektu "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej"

Data: 2011-09-05 00:00:00
Konsultacje projektu "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna konsultacje publiczne projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”  realizowanego w ramach Priorytetu  II Działanie 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Projekt przewiduje budowę światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna konsultacje publiczne projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego w ramach Priorytetu  II Działanie 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Projekt przewiduje budowę światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym.

Projekt uzyskał pozytywne opinie od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministra Infrastruktury. Opinie potwierdzają zasadność realizacji Projektu oraz brak zakłócenia konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.

Celem konsultacji jest prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji w ramach Projektu oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej. Obszary te zostały ustalone na podstawie szczegółowych danych przekazanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zebranych od operatorów na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, przy czym udzielenie przez operatorów nieprawdziwych lub niepełnych informacji jest zagrożone karą pieniężną do 3% rocznego przychodu.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag. W szczególności zaproszeni są operatorzy telekomunikacyjni do przekazywania informacji na temat niezgodności w wynikach inwentaryzacji oraz na temat planowanych w najbliższych 3 latach inwestycji w infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zgłoszenie powinno wykazywać wiarygodność planów inwestycyjnych zapewniających, że w okresie najbliższych trzech lat operator przeprowadziłby niezbędne inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową danego rodzaju (podstawowa lub NGA) w celu objęcia znacznej części wskazywanych przez operatora obszarów i znacznej części ludności z tych obszarów.

Uwagi można przesyłać do 6 października 2011 r. pocztą elektroniczną na adres:  konsultacje@wsssa.pl, faksem na numer: (061)2224778, listownie na adres: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań
Dokumenty publikowane w ramach konsultacji publicznych znajdują się do pobrania na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Źródło: Urząd Marszałkowski woj. wielkopolskiego
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konsultacje, Wielkopolska, sieci regionalne, RPO, infrastruktura, światłowody

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie