Przejdź do treści

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dla rynków 3a i 3b

Data: 2019-01-17 10:23:00
Konsultacje projektów rozstrzygnięć dla rynków 3a i 3b

10 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów rozstrzygnięć  dotyczących hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a) oraz hurtowego rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b).

Przedstawione projekty są efektem kompleksowego podejścia w zakresie dostępu do infrastruktury sieciowej na potrzeby świadczenia usług dostępu szerokopasmowego. Uwzględniają postępującą ewolucję rynków 3a i 3b, przejawiającą się m.in. wzrostem ich konkurencyjności i rosnącym udziałem operatorów alternatywnych. Stanowią także realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017 – 2021, zgodnie z którymi analizy rynkowe powinny uwzględniać lokalne podejście.

Więcej informacji na stronie UKE.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie