Przejdź do treści

Konferencja Forum Szerokopasmowego rozpoczęta

Data: 2010-05-19 00:00:00

Konferencja Forum  Szerokopasmowego rozpoczęła się w Warszawie. Otworzył ją Krzysztof Dyl, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Podkreślił on, że  Internet zmienia nasze życie, dlatego tak ważne jest  by dostęp do sieci był powszechny.

Konferencja Forum  Szerokopasmowego rozpoczęła się w Warszawie. Otworzył ją Krzysztof Dyl, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Podkreślił on, że  Internet zmienia nasze życie, dlatego tak ważne jest  by dostęp do sieci był powszechny.

Ciągle jednak są różnego rodzaju  bariery i istnieją obszary białych plam, gdzie nie ma dostępu do Internetu. –Ta konferencja ma pomóc nam zastanowić się nad tym, jak ten problem rozwiązać – podkreślił Krzysztof Dyl. Wyraził on nadzieję, że znacznie pomoże w tym też przyjęta przez Sejm megaustawa. – Powinna ona też zaktywizować samorządy i przedsiębiorców do wykorzystywania dostępnych środków unijnych - stwierdził Krzysztof Dyl.
 
Maciej Koziara z departamentu Rozwoju Infrastruktury, UKE przedstawił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  Przypomniał on najważniejsze rozwiązanie, jakie zawiera ustawa, takie jak  wprowadzenie wprost możliwości realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej (zadanie własne fakultatywne) oraz określenie podstawowych reguł interwencji jednostek samorządu terytorialnego na lokalnym rynku telekomunikacyjnym, bez zakłócania konkurencji. Innym istotnym element em są ułatwienia w zakresie lokalizacji szczególnej formy inwestycji, jaką są regionalne sieci szerokopasmowe (sieci szerokopasmowe realizowane przez samorząd województwa lub porozumienie jst, budowane ze środków UE).

Źródło: własne 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

UKE,konferencja:megaustawa, inwestycje, sieci

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie