Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. POPC

Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. POPC

30 kwietnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na tzw. „dogęszczanie obszarów”.


Więcej informacji na stronie UKE