Wyniki TP: Mniej klientów neostrady

Telekomunikacja Polska opublikowała swe wyniki za pierwsze trzy miesiace tego roku. Kolejny kwartał z rzędu firma zanotowała spadek liczby klientów neostrady - o 6 tys. do 1 988 tys.


Telekomunikacja Polska opublikowała swe wyniki za pierwsze trzy miesiace tego roku. Kolejny kwartał z rzędu firma zanotowała spadek liczby klientów neostrady - o 6 tys. do 1 988 tys.

Wzrost klientów odnotwują natomiast usługa internetu CDMA w Orange, z której na koniec I kwartału korzystało 154 tys. klientów oraz internetowa oferta Oragne w oparciu o BSA (155 tys.). W sumie więc grupa TP obsługuje 2 297 tys. klientów internetowych na ryku detalicznym. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim kwartałem firmie przybyło 11 tys. nowych abonentów (netto) na stacjonarne usługi dostępu do Internetu.

W segmencie telewizyjnym, z którym TP wiąże duże nadzieje liczba klientów korzystających z usługi w technologii IPTV w stosunku do IV kwartału 2010 r. spadła o 2 tys. do 113 tys . Rośnie natomiast liczba klientów platformy satelitarnej - przybyło ich 36 tys. W sumie na koniec marca TP miała 577 tys. użytkowników usługi telewizjnej.

Zysk netto grupy TP w pierwszym kwartale 2011 roku wyniósł 189 milionów złotych. Oznacza to spadek wobec ubiegłego roku, gdy zysk sięgnął 285 milionów złotych. Spółka zanotowała też spadek przychodów, które w I kwartale br. były o 3,7 proc. niższe niż przed rokiem i wyniosły 3,73 mld zł.

Grupa TP, szacuje się, że w pierwszym kwartale 2011 roku wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce wzrosła o 0,6 procent wobec spadku o 1,9 procent w całym 2010 roku. Dynamika wzrostu była niższa niż w czwartym kwartale 2010, w którym wzrost wyniósł 1,4 procent. Według telekomu wynika to z obniżki stawek międzyoperatorskich za rozliczenia ruchu SMS z 0,15 złotego do 0,08 złotego.

Do wzrostu całego rynku przyczynił się przede wszystkim segment komórkowy, który odnotował wzrost o 4,5-procentową zwyżkę. Zwyżka całego rynku była hamowana przez segment telefonii stacjonarnej, w którym nastąpił spadek o 3,8 procent.

Odnosząc się do wyników Grupy TP za pierwszy kwartał, Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził:

Pierwszy kwartał 2011 roku to korzystny rozwój sytuacji, co podkreśla dyscyplinę we wdrażaniu naszego średniookresowego planu działań. Wyniki finansowe pozwalają potwierdzić cele całoroczne Grupy TP. Tempo spadku przychodów w pierwszym kwartale odzwierciedla obniżkę stawek międzyoperatorskich za rozliczenia z tytułu SMS, a marża EBITDA ustabilizowała się powyżej poziomu 36 proc.. Notujemy stałe postępy na polu komercyjnym, utrzymując solidny przyrost liczby klientów telefonii komórkowej i usług TV. Nasza baza klientów dostępu do Internetu wzrosła znacząco trzeci kwartał z rzędu i choć ścieżka wzrostu nie odpowiada jeszcze naszym ambicjom, to wyniki potwierdzają prawidłowość decyzji o wprowadzeniu obniżek cen w październiku 2010 roku, które przyniosły trwałą poprawę dynamiki wzrostu liczby klientów. W drugim kwartale przewidujemy działania na rzecz przyspieszenia wzrostu w segmencie usług dostępu do internetu, m.in. poprzez wprowadzenie nowych opcji z prędkością 40 Mb/s i wyższą oraz, we współpracy z TVN, najlepszego pakietu telewizyjnego w Polsce. Na koniec, warto wspomnieć, że pierwszy kwartał przyniósł także kluczowe wydarzenia w dwóch projektach strategicznych: podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży naszej spółki zależnej Emitel za kwotę 1,7 mld zł (to kluczowy element strategii koncentracji na działalności podstawowej), a także uzyskaliśmy zgodę UOKiK na współkorzystanie z sieci mobilnej z Erą, co otwiera drogę do realizacji projektu, który w przyszłości przyniesie nam wymierne korzyści.

Źródło: TP