Wschodnie województwa publikują studia wykonalności projektów szerokopasmowych

Na stronach urzędów marszałkowskich województw Polski Wschodniej zostały opublikowane elektroniczne wersje studiów wykonalności dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” - poinfromowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Na stronach urzędów marszałkowskich województw Polski Wschodniej zostały opublikowane elektroniczne wersje studiów wykonalności dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” - poinfromowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

31 marca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało marszałkom pięciu województw Polski Wschodniej studia wykonalności dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Tym samym zakończył się pierwszy etap realizacji projektu (faza przygotowawcza – inwentaryzacja i studia wykonalności), a przekazane dokumenty są podstawą do przystąpienia województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego do rozpoczęcia przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych (drugi etap realizacji projektu). Pierwszym krok na tym etapie to wyłonienie w drodze przetargu inżyniera kontraktu, który będzie odpowiedzialny za nadzór techniczny i budowlany w trakcie realizacji projektu w danym województwie.

Infrastruktura teleinformatyczna, wybudowana w ramach projektu, będzie własnością województw i uzupełni istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby. Powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym.

Ostatnim etapem realizacji będzie faza eksploatacji wybudowanej infrastruktury, kiedy to wybudowana infrastruktura zostanie powierzona w zarządzanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W maju 2010 r. planowane są kolejne już spotkania z operatorami sieci telekomunikacyjnych poświęcone „Sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej”.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego