Wielu chętnych do dialogu technicznego w sprawie mazurskiej sieci

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizujacy projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ma obecnie w planach wszczęcie postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, pełniącego funkcję Operatora Infrastruktury przy realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie”.


Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizujacy projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ma obecnie w planach wszczęcie postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, pełniącego funkcję Operatora Infrastruktury przy realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie”.

Na początku października 2011 roku Zarząd Województwa podjął decyzję o rozpoczęciu dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury

Dialog techniczny ma na celu pozyskanie informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Służyć będzie ponadto w zapoznaniu z najlepszymi, najkorzystniejszymi oraz najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi.

Chęć udziału w dialogu technicznym wyraziło 11 podmiotów z branży telekomunikacyjnej: TK Telekom Sp. z o.o., Polkomtel S.A, ADIMO sprl Bruxelles, podmioty działające wspólnie (Alcatel Lucent Polska Sp. z o.o., HAVE S.A oraz TP TELTECH SP. z o.o), Ericsson Sp. z o.o., ENERGO-TEL S.A., GTS Poland Sp. z o.o., Nokia Siemens Networks Sp. z o.o., ATM S.A. Dwa wnioski, które wpłynęły po wskazanym w ogłoszeniu terminie, nie były rozpatrywane (BT Poland Sp. z o.o., TP Emitel Sp. z o.o.).

Kolejnym krokiem są spotkania z zainteresowanymi przedsiębiorstwami. Poprowadzi je komisja do wykonywania czynności wskazanych w regulaminie prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury. W jej skład wchodzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur