Warmia i Mazury chcą mieć nowoczesną sieć

Do końca 2011 r. samorząd województwa warmińsko-mazurskiego stworzy szerokopasmową sieć internetową w regionie. Mieszkańcy 113 gmin będą korzystać z 640 punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP). Projekt będzie kosztował prawie 21 mln zł. Rozbudowa infrastruktury informatycznej zostanie w większości sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Autorem projektu jest Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Szacuje się, że ponad 200 tys. osób, w tym 192 tys. z terenów wiejskich, uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu dzięki punktom PIAP. Infrastruktura informatyczna w regionie wzbogaci się także o 290 hotspotów, czyli miejsc bezprzewodowego podłączenia do sieci. Samorządowa inwestycja posłuży także szkołom oraz instytucjom publicznym.

- Dostęp do narzędzi takich jak komputer czy Internet powinien być standardem i w wielu krajach unijnych już nim jest - mówi marszałek Jacek Protas. - Informatyzacja naszego województwa skróci dystans do bardziej rozwiniętych regionów Europy.

Społeczeństwo informacyjne jest jednym z priorytetów w RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Na jego realizację przeznaczono 6 proc. z ponad miliarda euro tego programu – informuje Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Szczegółowe kierunki rozbudowy regionalnej sieci zawiera Strategia Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2015.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Olsztynie