UKE: Wyszukiwarka 8.4 POIG rozszerzona

Urząd Komunikacji Elektronicznej zwiększył zakres prezentowanych danych w wyszukiwarce, zawierającej informacje nt. Działania 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" dla wszystkich województw, w ramach Priorytetu 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki


Urząd Komunikacji Elektronicznej zwiększył zakres prezentowanych danych w wyszukiwarce, zawierającej informacje nt. Działania 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" dla wszystkich województw, w ramach Priorytetu 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Baza zawiera informacje o klasyfikacji terenu na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej przez Urzędy Marszałkowskie oraz realizowanych lub zatwierdzonych projektach działania 8.4 z informacją o ich liczbie, numerach projektów przewidzianych w danej miejscowości wraz z statusem projektu, zaplanowaną technologią oraz z informacją, czy w ramach projektu w danej miejscowości zaplanowano budowę infrastruktury, a także dane o inwestycjach Telekomunikacji Polskiej realizowanych w ramach Porozumienia UKE z TP.

Wyszukiwarka może posłużyć także do identyfikowania terenów, gdzie pomimo inwestycji z 8.4 możliwe jest inwestowanie w ramach RPO w sieci dostępowe, zgodnie z uchwałą nr 48 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-1013 z dnia 6 sierpnia 2010 r., zmieniającą załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego w sprawie przyjęcia Linii Demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Źródło: UKE