Trzydzieści pięć projektów ocenionych w IV konkursie Działania 1.1 POPC

Trzydzieści pięć projektów ocenionych w IV konkursie Działania 1.1 POPC

W nawiązaniu do komunikatu na stronie CPPC dotyczącego rozstrzygnięcia IV konkursu dla Działania 1.1 POPC informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej uczestniczył w jednej z trzech części procesu oceny, tj. ocenie merytorycznej II stopnia.


Więcej informacji na stronie UKE.