Trwają prace nad Narodowym Planem Szerokopasmowym

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem Narodowego Planu Szerokopasmowego, który ma być gotowy do końca 2011 r. i zapowiada współpracę z UKE w celu obniżenia cen dostępu do Internetu w Polsce - informuje Computerworld.


Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem Narodowego Planu Szerokopasmowego, który ma być gotowy do końca 2011 r. i zapowiada współpracę z UKE w celu obniżenia cen dostępu do Internetu w Polsce - informuje Computerworld.

Tygodnik przypomina, że na spotkaniu Komisji Szerokopasmowej ITU na tegorocznych targach ITU Telecom World w Genewie uzgodniono ważne cele działania Komisji dotyczące rozwoju Internetu szerokopasmowego na świecie. Przypomnijmy, że zobowiązano się, że:

- do 2015 r. wszystkie państwa powinny mieć strategie promowania Internetu szerokopasmowego bądź Internet powinien być włączony w zakres usługi powszechnej

- obniżenie cen Internetu szerokopasmowego do 2015 r. poprzez działania regulacyjne odpowiednich urzędów

- do 2015 r. 40 proc. gospodarstw domowych w państwach rozwijających się ma mieć podłączony Internet

- do 2015 r. 60 proc. ludności świata, w państwach rozwijających się 50 proc. ludności, a państwach najmniej rozwiniętych 15 proc. ma mieć dostęp do Internetu.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że będzie dążyć do osiągnięcia tych celów. Odpowiadać będzie za to m.in. narodowy plan rozwoju Internetu szybkich prędkości. Taki plan powinien gwarantować osiągnięcie celów w strategii Europa 2020. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem Narodowego Planu Szerokopasmowego, który ma być gotowy do końca 2011 r. W kwestii obniżenia cen dostępu do Internetu ministerstwo zapowiada, że zamierza aktywnie współpracować z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w kwestii działań regulacyjnych mających na celu obniżanie cen dostępu. Przedstawiciele Ministerstwa zwracają jednak uwagę, że w Polsce koszt dostępu do Internetu i tak jest relatywnie niski w porównaniu ze średnią unijną.

Źródło: Computerworld