Test Margin Squeeze dla sieci POPC

Test Margin Squeeze dla sieci POPC

Przyznanie pomocy publicznej w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego, równego i efektywnego dostępu hurtowego do sieci POPC.


W przypadku opłat za usługi świadczone na sieci POPC - BSA, LLU oraz VULA, beneficjent POPC weryfikuje ich wysokość za pomocą testu Margin Squeeze, którego założenia zostały przedstawione w Zasadach dostępu do GD. 24 września opublikowaliśmy pierwszą wersje tego narzędzia i zorganizowaliśmy warsztaty, podczas których przedstawiliśmy jego działanie oraz poprosiliśmy o dzielenia się uwagami na temat jego działania.

Zgłoszone uwagi przeanalizowaliśmy. Link do zaktualizowanego narzędzia oraz opis jego działania znajduje się tutaj.