Test Margin Squeeze dla POPC

Test Margin Squeeze dla POPC

28 marca 2019 r. Prezes UKE określił nową wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), który ma zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A na rok 2020 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5).


Na stronie UKE dostępne są szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące narzędzia.