Samorząd a działalność telekomunikacyjna na konferencji KFS

Samorząd a działalność telekomunikacyjna na konferencji KFS

Coraz więcej gmin i powiatów w Polsce decyduje się podjąć poważne wielomilionowe inwestycje w zakresie szerokopasmowego Internetu. Wiele innych się do tego wyzwana przymierza. Z jakimi problemami zderzają się ci pierwsi, na co powinni być przygotowani ci drudzy? To pytania na jakie będzie można uzyskać odpowiedzi podczas najbliższej Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbędzie się 20 kwietnia w Warszawie.


Coraz więcej gmin i powiatów w Polsce decyduje się podjąć poważne wielomilionowe inwestycje w zakresie szerokopasmowego Internetu. Wiele innych się do tego wyzwana przymierza. Z jakimi problemami zderzają się ci pierwsi, na co powinni być przygotowani ci drudzy? To pytania na jakie będzie można uzyskać odpowiedzi podczas najbliższej Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbędzie się 20 kwietnia w Warszawie.

Coraz więcej samorządów zaczyna się dziś interesować działalnością telekomunikacyjną, szczególnie na obszarach, gdzie sieci internetowe są słabo rozwinięta a operatorzy niespecjalnie są zainteresowani inwestycjami. To nie dziwi zważywszy, że dziś aby w pełni korzystać z możliwości jakie daje rynek pracy, edukacja czy kultura potrzebne są nie tylko dobre drogi czy kanalizacja , ale i dostęp do Internetu.
Dzisiaj brak dostępu do sieci ogranicza lub wręcz przekreśla możliwości rozwojowe nie tylko pojedynczym osobom, ale i wielu przypadkach całym rejonom. A problemowi temu można zaradzić korzystając z funduszy unijnych, które są przeznaczone na rozwój infrastruktury szerokopasmowej.

Jaki model działania na polu telekomunikacji w konkretnej sytuacji jest najlepszy dla samorządu? To jedno z pytań, na które będą chcieli odpowiedzieć prelegenci i uczestnicy najbliższej konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbędzie się w Warszawie.

Zgodnie z ustawą o rozwoju sieci i usług szerokopasmowych samorząd może wcielić się w rolę operatora. Problem w tym, że często samorządowcom brakuje kompetencji w zakresie telekomunikacji. Dlatego w takiej sytuacji praktycznym wyjściem może okazać się np. wybudowanie przez samorząd infrastruktury pasywnej , której pozostanie właścicielem, jednak świadczenie usług teleinformatycznych oraz dzierżawę łączy powierzy on podmiotowi zewnętrznemu. Taki operator infrastruktury może być wyłoniony w drodze otwartego, konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Innym rozwianiem jest podjecie się przez samorząd roli operatora usługowego. W takim przypadku samorząd pełni rolę tzw. operatora operatorów. Sam nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych na rzecz odbiorców detalicznych, a tylko udostępnia szerokie pasmo hurtowo podmiotom świadczącym usługi odbiorcom końcowym. Ważne przy tym, aby jednostka samorządowa była neutralna wobec dostawców usług, co oznacza , że nie może odmówić żadnemu operatorowi dostępu do swojej sieci. Dostęp do usług hurtowych powinien odbywać się na zasadach niedyskryminujących (np. w drodze przetargu na podstawie prawa zamówień publicznych).

Takie podejście minimalizuje zaangażowanie jednostek samorządowych w tworzenie i utrzymywanie usług. Jednocześnie nie wpływa na zachwianie się konkurencyjności na rynku.
Anna Streżyńska, prezes UKE wielokrotnie mówiła, że samorząd powinien pełnić na rynku lokalnym funkcję miniregulatora telekomunikacyjnego. Granice interwencji publicznej powinny być ograniczone tak, by nie zakłócać konkurencji, a jednocześnie działania samorządu mają być inspiracją dla biznesu. - A jeśli samorząd ma podejmować działalność telekomunikacyjną, to powinien wchodzić tam, gdzie biznes nie chce inwestować, bo się nie opłaca – mówiła podczas niedawnych targów Intertelecom w Łodzi Anna Streżyńska.

Samorządy powinny też pamiętać, że w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działalnie 8.4 przewidziano możliwość uzyskania środków dla mikro-, małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych oraz organizacji pozarządowych typu non-profit na zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Takie podmioty mogą korzystać ze zbudowanej prze samorząd infrastruktury, dołączając do niej swoje sieci radiowe lub kablowe, umożliwiające świadczenie usług klientom końcowym.

Idealnie więc jest, gdy samorząd utrzymuje kontakty z operatorami lokalnymi i koordynuje swe działania w zakresie działań na polu telekomunikacji z planami innych podmiotów. To pozwala efektywnie wykorzystać środki finansowe na budowę infrastruktury.

Marek Jaślan

Agenda konferencji KFS