Rusza kolejny nabór 8.3 POIG

W lutym rusza kolejny konkurs dla samorządów w ramach działania 8.3 POIG, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - przypomina Serwis Samorzadowy PAP.


W lutym rusza kolejny konkurs dla samorządów w ramach działania 8.3 POIG, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - przypomina Serwis Samorzadowy PAP.

Beneficjentami działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion mogą być jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja tych jednostek oraz konsorcja jst z organizacjami pozarządowymi. Celem działania jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

- Samorządy realizujące projekty w ramach 8.3 muszą zapewnić sobie środki na wkład własny (15 proc. wartości projektu) oraz na zapewnienie tzw. „trwałości projektu” w okresie 5 lat po jego zakończeniu – wyjaśnia portalowi Tomasz Prokopowicz, zastępca dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Alokacja środków POIG dostępna na działanie 8.3 wynosi 1 412 423 559,96 zł. Oznacza to, iż dotychczas przyznane dofinansowanie 195 projektów w łącznej kwocie 397,9 mln zł wyczerpuje 28,2% dostępnej alokacji.

Tomasz Prokopowicz podkreśla, że od dwóch ostatnich konkursów WWPE obserwuje stałą tendencję ilościową – w ramach jednego konkursu składanych jest około 90 propozycji projektów. Jednocześnie beneficjenci składają projekty na coraz wyższe kwoty jednostkowe, co powoduje większe wykorzystanie alokacji przeznaczonej na działanie 8.3.

- W związku z tym w wyniku rozstrzyganego obecnie konkursu (termin składania wniosków upłynął 29.10.2010 r.) spodziewamy się udzielenia projektom łącznego dofinansowania rzędu 180 mln zł. Przy takim poziomie wykorzystania środków w kolejnych konkursach cała dostępna alokacja dla działania 8.3 ma szansę zostać wykorzystana w pierwszej połowie 2013 roku - powiedział Prokopowicz.

W sumie od 2008 roku dla tego działania zostało złożonych 356 wniosków, z czego zatwierdzono 195.

Daty tegorocznych konkursów 8.3 POIG to : 28 lutego - 27 maja 2011 r. oraz 1 sierpnia - 28 października 2011 r.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Wzorcowa dokumentacja do wniosków w działaniach 8.3 POIG