Rozporządzenie MSWiA w sprawie finansowania POiG 8.4

w Dzienniku Ustaw Nr 170, poz. 1147, z dnia 16 września 2010 r., zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


w Dzienniku Ustaw Nr 170, poz. 1147, z dnia 16 września 2010 r., zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej w ramach działania 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

Rozporządzenie zamieszczamy w plikach do pobrania.

Źródło: UKE

Załączniki