Prezes UKE podsumowuje swą pięcioletnią kadencję

Prezes UKE podsumowuje swą pięcioletnią kadencję

Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podsumowuje swą piecioletnią kadencję na stanowisku prezesa UKE i zmiany jakie zaszły w tym okresie na rynku telekomunikacyjnym.


Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podsumowuje swą piecioletnią kadencję na stanowisku prezesa UKE i zmiany jakie zaszły w tym okresie na rynku telekomunikacyjnym.

"Czas ostatnich pięciu lat oznaczał dla polskiego rynku telekomunikacyjnego przejście od monopolu do konkurencji, co zaowocowało niespotykanym w żadnym innym sektorze spadkiem cen i zwiększeniem penetracji usługowej. W ciągu ostatnich lat sektor komunikacji elektronicznej zmienił się nie do poznania we wszystkich obszarach, począwszy od konkurencyjności, przez jakość, zakres i ceny świadczonych usług, aż po świadomość konsumentów czy zaangażowanie samorządów" - tak zaczyna swe podsumowanie Anna Streżyńska.

Nieprzypadkowo też dokumnet zaczyna się od przedstawienia sytuacji na rynku telekomunikayjnym w 2005 roku, a więc bezpośrednio zanim Anna Streżyńska objęłą swe stanowisko.

Jak podkreśla Streżyńska powodem do zadowolenia są coraz niższe ceny usług, zarówno hurtowych, jak i detalicznych. Spadły one w latach 2005-2009 o ok. 70 proc. w przypadku detalicznychopłat za dostęp do Internetu, i ok. 39 proc. w przypadku minuty połączenia w telefonii ruchomej. Dokonane w tym zakresie regulacje na rynku hurtowym stacjonarnym, mobilnym i dostępu do Internetu przyniosły w latach 2005–2010 pozytywny skutek w postaci oszczędności dla konsumenta wynoszących około 23 mld zł.

W pierwszym etapie (lata 2006 - 2008) uwaga prezesa UKE skupiła się na działaniach typowo interwencyjnych, których przykładem było wprowadzenie ofert ramowych oraz regulacji cen detalicznych. Podjęte działania miały służyć zapewnieniu atrakcyjnych ofert osobom podłączonym już do sieci telekomunikacyjnej, które wobec braku konkurencji zmuszone były korzystać z drogich, niesatysfakcjonujacych jakościowo usług.

W latach 2009 - 2010 prezes UKE skupiał się natomiast na stymulowaniu rozwój rynku za pomocą bodźców proinwestycyjnych (Porozumienie TP-UKE, ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), przede wszystkim w celu zwiększenia penetracji infrastrukturalnej.

Za swe największe sukcesy Anna Streżyńska uważa m.in. porozumienia TP – UKE, w ramach którego TP, jako największy polski przedsiębiorca telekomunikacyjny, otwiera się na konkurencję i inwestuje w rozwój infrastruktury oraz ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. mktórej Prezes UKE był pomysłodawcą i współtwórcą, a obecnie jest realizatorem.

"Podsumowując okres pięcioletniej kadencji, wierzę, że podjęte przeze mnie działania znacząco przyczyniły się do transformacji rynku łączności elektronicznej" - pisze na zakończenie Anna Streżyńska

Pełna treść dokumentu znajduje się w załączonym pliku.

Źródło: UKE

Załączniki