Prezes UKE chce drugiego porozumienia z TP

Prezes UKE chce drugiego porozumienia z TP

Anna Streżyńska, prezes UKE podczas konferencji KFS ujawniła, że regulator rynku prowadzi rozmowy z Telekomunikacją Polską mające na celu podpisanie porozumienia z największym operatorem, podobnego do tego zawartego w 2009 r. Tym razem dotyczyłoby ono jednak inwestycji w łącza światłowodowe o prędkości 100 Mbit/s.


Anna Streżyńska, prezes UKE podczas konferencji KFS ujawniła, że regulator rynku prowadzi rozmowy z Telekomunikacją Polską mające na celu podpisanie porozumienia z największym operatorem, podobnego do tego zawartego w 2009 r. Tym razem dotyczyłoby ono jednak inwestycji w łącza światłowodowe o prędkości 100 Mbit/s.

- Chcemy, aby taka umowa zakładała wybudowanie przez TP 3 mln linii sieci światłowodowych na swe potrzeby oraz 2 mln na zamówienia operatorów alternatywnych. Byłaby ona zawarta na 6 lat i miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 – powiedziała Anna Streżyńska.
Według niej podczas prowadzonych negocjacji z TP ustalono już pięć punktów porozumienia, ale kilka kwestii trzeba jeszcze uzgodnić. Po świętach prezes UKE chciałby już przystąpić do konsultacji rynkowych, w których braliby udział inni operatorzy i izby branżowe.
Bardziej ostrożnie o drugim porozumieniu z regulatorem wypowiada się Maciej Witucki, prezes TP. – Tak naprawdę, my jako operator nie potrzebujemy takiego porozumienia, ale potrzebne są konsultacje w sprawie inwestycji w światłowody. Ich wynikiem będą stawki hurtowe za udostępnianie infrastruktury innym operatorom – stwierdził Maciej Witucki. .
Dodał, że jego firmie trudno byłoby się z góry zobowiązać do wybudowania określonej liczby łączy, bo to zależy od zapotrzebowania i popytu, a to określić powinien rynek.

Marek Jaślan