Poprawki Senatu w megaustawie przyjęte przez Sejm

Sejm przyjął dzisiaj poprawki Senatu do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ma ona pozwolić na szybsze pozyskiwanie pieniędzy z UE na budowę sieci szybkiego internetu oraz umożliwić obniżenie cen za korzystanie z sieci - informuje serwis Bankier.


Sejm przyjął dzisiaj poprawki Senatu do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ma ona pozwolić na szybsze pozyskiwanie pieniędzy z UE na budowę sieci szybkiego internetu oraz umożliwić obniżenie cen za korzystanie z sieci - informuje serwis Bankier.

Sejm przyjął większość poprawek autorstwa Senatu, które mają charakter organizacyjny i doprecyzowujący.

Ustawa usuwa bariery prawne i administracyjne w zakresie dostępu do gruntów i budynków. W myśl nowych przepisów przy budowanych i modernizowanych drogach będą powstawały kanały technologiczne, w których będzie można umieszczać kable telekomunikacyjne. Ustawa nakłada na zarządców dróg - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządy - obowiązek budowy takich kanałów.

Gminy nie będą mogły umieszczać w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu inwestycji telekomunikacyjnych bez podania przyczyny. Taki zakaz będzie musiał być uzasadniony konkretnymi przepisami, np. z zakresu ochrony zdrowia czy ochrony środowiska.

Ustawa zostanie skierowana do podpisu Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta RP.

W załączeniu do ściągnięcia :

- tekst ustawy obejmujący poprawki zgłoszone przez Senat RP i przyjęte przez Sejm RP,

- uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Źródło: Bankier, UKE

Załączniki