Podpisanie umowy na świętkorzyską sieć

Umowę na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” podpiszą dziś (27 stycznia) Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak.


Umowę na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” podpiszą dziś (27 stycznia) Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak.

W spotkaniu uczestniczyć będą także m.in. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Michał Ziętara, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Dariusz Szewczyk, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Dariusz Szymańczak, dyrektor Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki,

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest największym projektem telekomunikacyjnym finansowanym z funduszy strukturalnych w obecnej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Swym zasięgiem obejmuje pięć województw : lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Efektem tego przedsięwzięcia będzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych. Projekt jest realizowany przez samorządy województw oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które przygotowało koncepcję i jest odpowiedzialne za koordynację prac.

Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego jest szacowana na około 202 mln zł., z tego koszty kwalifikowane stanowią 166 mln zł. Wkład własny województwa w realizację projektu wynosi 8,3 mln zł., natomiast wkład wspólnotowy oraz z budżetu państwa - 158 mln zł. W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie około 1400 km sieci światłowodowej oraz utworzenie 148 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, które będą stanowić punkt styku dla operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z usług sieci. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec 2014 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego