Obowiązki jst związane z działalnością telekomunikacyjną

Megaustawa umożliwia samorządom prowadzenie działalność w zakresie telekomunikacji. Jednak związane jest to z dalszymi wymaganiami i obowiązkami koniecznymi do spełnienia, by taką działalność rozpocząć i wykonywać, w szczególności z poszanowaniem zasady przejrzystości i niezakłócaniem konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.


Megaustawa umożliwia samorządom prowadzenie działalność w zakresie telekomunikacji. Jednak związane jest to z dalszymi wymaganiami i obowiązkami koniecznymi do spełnienia, by taką działalność rozpocząć i wykonywać, w szczególności z poszanowaniem zasady przejrzystości i niezakłócaniem konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.
W załączonym dokumencie (w plikach do pobrania) UKE przedstawia te obowiązki.

Źródło: UKE

Załączniki