Materiały z warsztatów POPC

Materiały z warsztatów POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zorganizował 19 listopada 2020 roku warsztaty on-line dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się m.in. przyczynami nieuwzględniania punktów adresowych w wykazach UKE oraz ze sposobami objęcia zasięgiem budynków, które nie znalazły się na pierwotnych listach.

Więcej informacji na stronie UKE.