ŁRST: konsultacje w sprawie szpitalnych hotspotów

ŁRST: konsultacje w sprawie szpitalnych hotspotów

Województwo łódzkie ogłosiło konsultacje publiczne w ramach projektu. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” realizowanego w ramach RPO województwa uruchomienia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu na teranie ośmiu wybranych wojewódzkich placówek medycznych.


Województwo łódzkie ogłosiło konsultacje publiczne w ramach projektu. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” realizowanego w ramach RPO województwa uruchomienia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu na teranie ośmiu wybranych wojewódzkich placówek medycznych.

W ramach projektu w ośmiu zakładach opieki zdrowotnej, w których zlokalizowane będą węzły ŁRST mają zostać uruchomione sieci bezprzewodowe Wi-Fi, których infrastruktura ma pozwolić na wdrożenie usług zaawansowanego monitoringu medycznego, usług telediagnostycznych i terapeutycznych oraz innych usług z zakresu telemedycyny.

Jednocześnie z sieci tych będą mogli korzystać pacjenci, osoby ich odwiedzające oraz pracownicy. Jednak dostęp do sieci będzie ograniczony wyłącznie do obszaru placówek medycznych.

Zainteresowani i operatorzy uwagi od tego projektu mogą zgłaszać do 7 kwietnia.