Łódzkie szuka operatora infrastruktury dla ŁRST2

Łódzkie szuka operatora infrastruktury dla ŁRST2

Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego opublikował ogłoszenie o koncesji na wykonywanie funkcji operatora infrastruktury w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna–2 Etap”.


Jego zadaniem będzie operowanie siecią regionalną w woj. łódzkim w powiatach: opoczyńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, wieluńskim i wieruszowskim.

W ramach realizacji umowy wybrana firma ma m.in. dokonać na koszt własny rozbudowy infrastruktury ŁRST2 i będzie prowadzić eksploatację infrastruktury ŁRST2, która obejmie m.in.: świadczenie usług telekomunikacyjnych, konserwację sieci, przeglądy okresowe, usuwanie uszkodzeń i awarii, odtwarzanie infrastruktury zniszczonej w wyniku dewastacji oraz ewentualne remonty przywracające infrastrukturze niezbędną sprawność

Szacunkowa wartość koncesji przy założeniu, że umowa zostanie zawarta na okres lat 15 wynosi 9,6 mln zł netto.

Zainteresowani mogą składać oferty do 5 marca 2014 r.

Sieć powstającą w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap", którą budują konsorcjum firm Integrated Solutions oraz Orange Polska, ma być gotowa we wrześniu tego roku. Projekt zakłada utworzenie 550 km szkieletowej sieci światłowodowej wraz z pięcioma węzłami szkieletowymi i ośmioma dystrybucyjnymi.

Źródło: ŁRST