Lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1

Lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1

Ogłoszona została lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 POPC na lata 2014-2020.


Działanie 1.1 ma na celu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Eksperci UKE wyznaczyli obszary, na których mogą być realizowane projekty w ramach naboru wniosków. Ich identyfikacja nastąpiła m.in. przy wykorzystaniu danych zbieranych przez UKE w ramach inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, wyników konsultacji społecznych obszarów białych „NGA”, a także informacji o projektach realizowanych w ramach POPC.