Kolejny etap regulacji - zapewnienie dostępu do infrastruktury kablowej

Kolejny etap regulacji - zapewnienie dostępu do infrastruktury kablowej

22 stycznia Prezes UKE wydał decyzje regulacyjne określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury kablowej w budynkach mieszkalnych. Zwiększy to konkurencję między operatorami oraz ułatwi dostęp konsumentów do usług telekomunikacyjnych.


Dotychczas operatorzy kablowi w znikomym stopniu udostępniali konkurentom nieużywane kable telekomunikacyjne lub dyktowali wysokie opłaty - średnio 22-26 zł w przypadku udostępnienia abonenckich kabli światłowodowych. W konsekwencji często dochodziło do dublowania infrastruktury, co podnosiło koszty dotarcia do konsumenta.

Więcej informacji na stronie UKE.