Kołbaskowo i Nowe Warpno dostały dofinansowanie na hotpsoty

Dwie umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące budowy społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kołbaskowo i Gminie Nowe Warpno, podpisał marszałek Olgierd Geblewicz.


Dwie umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego, dotyczące budowy społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kołbaskowo i Gminie Nowe Warpno, podpisał marszałek Olgierd Geblewicz.

Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie dostępności szerokopasmowego Internetu poprzez budowę otwartych, bezpłatnych, publicznych punktów dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej.

Projekt „Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kołbaskowo” otrzyma dofinansowanie ze środków RPO WZ wysokości około 450 tys. zł. W ramach realizowanego projektu powstanie 20 punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, 3 szkoły uzyskają możliwość dostępu do Internetu. Przedsięwzięcie zakłada, że po 12 miesiącach po zakończeniu projektu tj. w 2012 roku liczba osób korzystających z Internetu bezprzewodowego wyniesie 5 000 osób, a docelowo w 2016 r. będzie wynosić 5 800 osób. Okres realizacji projektu: październik 2011 r. – kwiecień 2012 r.

W projekcie dotyczącym Gminy Nowe Warpno, dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniesieblisko 256 tys. zł. W ramach projektu powstać mają 52 punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu. Przedsięwzięcie zakłada, że po 12 miesiącach po zakończeniu projektu tj. w 2013 roku liczba osób korzystających z Internetu bezprzewodowego wyniesie 3 000 osób, a docelowo w 2017 r. będzie wynosić 4 000 osób. Okres realizacji projektu: lipiec 2011 r. - czerwiec 2012 roku.

Projekty realizowane są w ramach: Osi 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 3.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Źródło: Urząd Marszałkowski woj. zachodnipomorskiego